Click here

Persoonlijkheidsdiagnostiek in de Klinische Praktijk

PDF Dit boek helpt klinische professionals om het uiterste uit hun psychodiagnostische onderzoeksmateriaal te halen. Het leert ze om de resultaten van persoonlijkheidsdiagnostiek optimaal te integreren en te interpreteren. Daarbij geeft het boek antwoord op vragen als: welke betekenis moet je toekennen aan psychische klachten en symptomen? En hoe kun je de resultaten van persoonlijkheidsdiagnostiek in een individuele context plaatsen? Zo krijgt de psychodiagnosticus een helder beeld van de veerkracht en de kwetsbaarheid van de client.In Persoonlijkheidsdiagnostiek in de klinische praktijk wordt persoonlijkheidsonderzoek bij clienten met psychopathologie voor het eerst behandeld uit het perspectief van de psychodiagnosticus zelf. De theoriegestuurde methodische visie en werkwijze worden in dit nieuwe standaardwerk geillustreerd met casuistiek, waarbij er ook aandacht is voor de belangrijkste valkuilen. De beslisbomen en stappenplannen ondersteunen de lezer bij zijn dagelijkse diagnostische werkzaamheden.Het boek is bestemd voor professionals werkzaam in de GGZ, zoals gz-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters en zij die daartoe in opleiding zijn.Wim Snellen is expert op het gebied van de persoonlijkheidsdiagnostiek. Hij werkte ruim veertig jaar als klinisch psycholoog in de psychiatrie en heeft uitgebreide ervaring met het geven van cursussen, supervisie en onderwijs in dit vakgebied.

Tags: pdf, download, persoonlijkheidsdiagnostiek, klinische, praktijk, pdf, wim snellen

PDF - download Persoonlijkheidsdiagnostiek in de Klinische Praktijk

Download from mirrors

persoonlijkheidsdiagnostiek_in_de_klinische.pdf (7.1 Mb)

persoonlijkheidsdiagnostiek_in_de_klinische.zip (3.55 Mb)

persoonlijkheidsdiagnostiek_in_de_klinische.torrent